Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga održavanja medicinske opreme proizvođača Leica i Reichart JN 12/2019

Partija 1
• Kriomikrotom Leica CM 1850
• Klizni mikrotomi Leica SM 2000R
• Vodeno kupatilo Leica Hi 1210
• Mikroskop Leica DM RBE
• Mikroskop Leica DM 1000
• Mikroskop Leica DM 2000
• Rotacioni mikrotom Leica RM 2245

Partija 2
• Mikroskop Reichart Polyvar
• Rotacioni mikrotom Reichart 2040 Autocut

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda