Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga održavanja i servisiranja aparata po partijama JN 30/2019

Partija 1
– Codnics Horizon GS Imidžer suve tehnologije-3 kom, uređaj za arhiviranje i komunikaciju medicinskih snimaka; Codonics Infinity PACS, sa rezervnim delovima, CD/ DVD Robot Codonics Virtua XR

Partija 2
– Hologic Lorad MCP Sto za stereotaksične procedure, HOLOGIC LAB CRAFTERS, Suros ATEC Saphire

Partija 3
– PLANILUX DXHM negatoskop, PLANILUX IRIS Lamp 100CWS sa rezervnim delovima

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda