Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN sitnog inventara po partijama JN 23/2018

Partija 1
– sitan inventar za patologiju

Partija 2
– sitan inventar medicinski OMPI

Partija 3
– sitan inventar za operativni blok

Partija 4
– sitan inventar (dispanzeri)

Partija 5
– sitan inventar pribor za jelo

Partija 6
– inventar za održavanje higijene

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda