Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN reagenasa po partijama JN 52/2017

Partija I

– prajmeri za integrin alfa- V (ITGAV) i kaldezmon (CALD1) (Operon ili odgovarajući, koncentracija sinteze 10 nmol, standardno prečišćeni)

Partija II

– restrikcioni enzim HpyF3I (DdeI) (10 U/μL) (proizvođača Thermo Fisher Scientific ili odgovarajući, kataloški broj ER1881: količina 500 U i kataloški broj ER1882: količina 2500 U)

Partija III

– ANTI-CALDESMON LMW (proizvođača Thermo Fisher Scientific ili odgovarajući, kataloški broj MA5-11777: količina 500µL)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda