Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN lekova i citostatika sa D liste po partijama JN 5/2019

Partija 1
– AMINOPHILIN AMP 250 mg/240MG/10 ml

Partija 2
– KALCIJUM GLUKONAT AMP. 10% 10 ml

Partija 3
– MAGNESIL SULFAT SOL. 20% a 100 ml

Partija 4
– LIDOCAIN SPRAY 10 %

Partija 5
– DACTINOMICIN 0,5 mg

Partija 6
– MELFALAN tbl 2 mg

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru