Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN. Javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja po partijama

Partija I – Usluga održavanja i servisiranja štampača , fotokopir aparata i računara, računarske opreme sa rezervnim delovima

Partija II – Usluga održavanja računarske mreže sa rezervnim delovima

Partija III – Usluga održavanja Linuks servera