Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN. Javna nabavka dobara po partijama

Partija 1 – Reagensi za hemostazu primenjivi na  koagulometruACL 9000

Partija 2 – Reagensi primenjivi na Access 2 aparatu

Partija 3 – Reagensi za hematološke brojače ACTdiff. HMX i LH 780