Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN dobara po partijama JN 132/2017

Partija 1
– Zaštitni olovni paravan (1 kom.)

Partija 2
– Olovni sanduk za odlaganje korišćenog radioaktivnog materijala (1 kom.)

Partija 3
– Elektronski personalni dozimetar (4 kom)

Partija 4
– Dose calibrator (1 kom.)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda