Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN dobara po partijama JN 115/2018

Partija 1
– reagensi za biohemijski analizator »ILyteTM« (firme proizvođača Instrumentation Laboratory)

Partija 2
– reagensi za elektroforetska određivanja na automatizovanom sisitemu za elektroforezu »Hydrasis plus« firme proizvođača »SEBIA«

Partija 3
– reagensi za biohemijski analizator »SPA plus« firme proizvođača »The Binding site«

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda