Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN dobara: biohemijski reagensi po partijama JN 88/2019

Partija 1
– Reagensi koji se primenjuju na biohemijskom analizatoru “AU 480” (firme proizvođača Beckam Coulter ili odgovarajući)

Partija 2
– Reagensi koji se primenjuju na biohemijskom analizatoru “BS 800” (firme proizvođača Mindray ili odgovarajući)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora