Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN dobara: BIOHEMIJSKI REAGENSI PO PARTIJAMA JN 33/2018

Partija 1
– Reagensi koji se primenjuju na biohemijskom analizatoru “MiniVidas”
(firme proizvođača Biomerieux ili odgovarajući)

Partija 2
– Reagensi koji se primenjuju na biohemijskom analizatoru “AU 480”
(firme proizvođača Beckam Coulter ili odgovarajući)

Partija 3
– Reagensi koji se primenjuju na biohemijskom analizatoru “BS 800” (firme proizvođača Mindray ili odgovarajući)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru