Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Izveštaj naučnih projekata IORS-a za 2013. godinu finansiranih od strane Ministarstva za nauku