Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Hirurgija – procedure

01 Procedura za prijem pacijenata u OP salu

02 Procedura kretanja u operacionoj sali

03 Procedura za hirursku dezinfekciju operativnog polja

04 Procedura o prihvatanju i prosledjivanju materijala za ex tempore verifikaciju

05 Procedura brojanja instrumenata i sanitetskog materijala

06 Procedura o transposrtu sterilnog materijala na druga odeljenja

07 Procedura za smestaj i cuvanje sterilisanog materijala

08 Procedura za pranje i odrzavanje hirurskih instrumenata

09 Procedura za kontrolu sterilizacionih ciklusa

10 Procedura za zbrinjavanje i prosledjivanje materijala za standardnu HP verifikaciju

11 Procedura za pakovanje hirurskog vesa i instrumenata za sterilizaciju

12 Procedura rane rehabilitacije operisanih pacijenata u odseku hirurskog intenzivnog lecenja

13 Procedura primenе oksigenoterapije

14 Procedura plasiranja centralnog venskog katetera

15 Procedura prikljucivanja pacijenta na mehanicku ventilaciju

16 Procedura komunikacijе u odseku hirurškog intenzivnog lecenja

17 Procedura prijema pacijenata u jedinicu intenzivne nege

18 Procedura punkcije arterije za gasne analize

19 Procedura za izvodjenje bronhoskopije

20 Procedura za izvodjenje pleuralne punkcije

21 Procedura za izvodjenje eksuflacije

22 Procedura za negu kolostome, ileostome i urostome

23 Procedura intrapleuralne instalacije leka

24 Procedura kateterizacije mokracne besike

25 Procedura za aplikaciju klizme

26 Procedura za intraoperativni i neposrednog postoperativni monitoring

27 Procedura izvodjenja anestezije pri dijagnostickim i terapijskim intervencijama u pedijatriji

28 Procedura uspostavljanja perifernog intravenskog puta

29 Procedura pravljenja EKG zapisa u miru i brza interpretacija

30 Procedura za koriscenje pulsne oksimetrije

31 Procedura rukovanja defibrilatorom i izvodjenje defibrilacije

32 Procedura za izvodjenje ambulantne anestezije u Dnevnoj hirurskoj bolnici

33 Procedura tromboprofilakse

34 Procedura antibiotske profilakse

35 Procedura izvodjenja kardiopulmonalno cerebralne reanimacije

36 Procedura provere ispravnosti aparata za anesteziju FABIUS

37 Procedura za hitno zbrinjavanje anafilakticke reakcije

38 Procedura kontinuirani, invazivni monitoring arterijskog krvnog pritiska

39 Procedura za bezbedno rukovanje medicinskom opremom i aparatima u anesteziji

40 Procedura preoperativne anestezioloske vizite i pripreme za operaciju

41 Procedura za plasiranje nazogastricne sonde

42 Procedura izolovane perfuzije organa

43 Procedura za izvođenje intraperitonealne zagrejane hemioterapije

U01 Uputstvo za otpust pacijenata sa Klinike za onkolosku hirurgiju

U02 Uputstvo za prijem i pripremu pacijenata na hirursku intervenciju