Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Hirurgija – procedure

01 HIR Procedura za prijem pacijenata u operacionu salu

02 HIR Procedura kretanja u operacionoj sali

03 HIR Procedura za hiruršku dezinfekciju operativnog polja

04 HIR Procedura о prihvatanju i prosledjivanju materijala za EX tempore verifikaciju

05 HIR Procedura brojanja instrumenata i sanitetskog materijala

06 HIR Procedura o transposrtu sterilnog materijala na druga odeljenja

07 HIR Procedura za smeštaj i čuvanje sterilisanog materijala

08 HIR Procedura za pranje i održavanje hirurških instrumenata

09 HIR Procedura za kontrolu sterilizacionih ciklusa

10 HIR Procedura za zbrinjavanje i prosledjivanje materijala za standardnu HP verifikaciju

11 HIR Procedura za pakovanje hirurškog veša i instrumenata za sterilizaciju

12 HIR Procedura rane rehabilitacije operisanih pacijenata u OHIL

13 HIR Procedura primenе oksigenoterapije

14 HIR Procedura plasiranja centralnog venskog katetera

15 HIR Procedura priključivanja pacijenta na mehaničku ventilaciju

16 HIR Procedura komunikacijе u odseku hirurškog intenzivnog lecenja

17 HIR Procedura prijema pacijenata u OHIL

18 HIR Procedura punkcije arterije za gasne analize

19 HIR Procedura za izvodjenje bronhoskopije

20 HIR Procedura za izvodjenje pleuralne punkcije

21 HIR Procedura za izvodjenje eksuflacije

22 HIR Procedura za negu kolostome ileostome i urostome

23 HIR Procedura intrapleuralne instalacije leka

24 HIR Procedura kateterizacije mokraćne bešike

25 HIR Procedura za aplikaciju klizme

26 HIR Procedura za intraoperativni i neposredni postoperativni monitoring

27 HIR Procedura izvođenja anestezije pri dijagnostičkim i terapijskim intervencijama kod pedijatrijskih pacijenata

28 HIR Procedura uspostavljanja perifernog intravenskog puta

29 HIR Procedura pravljenja EKGa u miru

30 HIR Procedura za korišćenje pulsne oksimetrije

31 HIR Procedura rukovanja defibrilatorom i izvodjenje defibrilacije

32 HIR Procedura za izvodjenje amb anestezije u DHB

33 HIR Procedura tromboprofilakse

34 HIR Procedura antibiotske profilakse u hirurgiji

35 HIR Procedura kardiopulmonalno cerebralne reanimacije

36 HIR Procedura provere ispravnosti aparata za anesteziju

37 HIR Procedura za hitno zbrinjavanje anafilakticke reakcije

38 HIR Procedura kontinuirani invazivni monitoring arterijskog krvnog pritiska

39 HIR Procedura za bezbedno rukovanje aparatima i opremom u anesteziji

40 HIR Procedura preoperativne anestezioloske vizite i pripr pac za OP

41 HIR Procedura za plasiranje nazogastricne sonde

42 HIR Procedura izolovane perfuzije organa

43 HIR Procedura HIPEC

44 HIR Procedura za prijem pacijenata u DB anestezije

45 HIR Procedura za prijem pacijenata u sobu za postoperativni oporavak

46 HIR Procedura za pripremu i izvodjenje intervencije u DHB

47 HIR Procedura za ugradnјu implantabilnog centralnog venskog katetera

U 01 HIR Uputstvo za prijem i pripremu pacijanata za hiruršku intervenciju

U 02 HIR Uputstvo za otpust pacijenata sa KOH