Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Biohemijska i hematološka laboratorija – procedure

01 Procedura za uzrokovanje krvi

02 Procedura za odredjivanje biohemijskih parametara

03 Procedura za odredjivanje elektroforetskih parametara

04 Procedura za odredjivanje hematoloskih parametara

05 Procedura za odredjivanje parametara koagulacije

06 Procedura za odredjivanje tumorskih, virusnih i markera akutnog koronarnog sindroma

07 Procedura za analizu urina

08 Procedura za prijem pacijenata u OKL

09 Procedura za evidentiranje, cuvanje, izdavanje i izvestavanje o laboratorijskom ispitivanju

10 Procedura za odlaganje infektivnog otpada u OKL-u

11 Procedura za postupak pri pucanju epruvete(a) u centrifugi

12 Procedura OKL-a o nezeljenim dogadjajima

13 Procedura za pranje laboratorijskog posudja

14 Procedura za internu komunikaciju u OKL-u

15 Procedura za obuku novozaposlenog i obuku zaposlenog za rad na analizatorima

16 Procedura za procenu stanja opreme u OKL-u

17 Procedura za rukovanje hemikalijama, reagensima i drugim opasnim materijama

18 Procedura za sekundarnu trijazu uzoraka u odseku hematoloske laboratorije

19 Procedura o sekundarnoj trijazi uzoraka u biohemijskoj laboratoriji

20 Procedura za sprovodjenje spoljasnje kontrole kvaliteta rada u odseku biohemijske laboratorije

21 Procedura za sprovodjenje spoljasnje kontrole kvaliteta rada u hematoloskoj laboratoriji

22 Procedura za sprovodjenje unutrasnje kontrole kvaliteta rada u odseku biohemijske laboratorije

23 Procedura za sprovodjenje unutrasnje kontrole kvaliteta rada u odseku hematoloske laboratorije

24 Procedura za uvid u medicinsku dokumentaciju OKL-a