Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Apoteka – procedure

01 APT Procedura analize i evaluacija upotrebe lekova i medicinskih sredstava u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

02 APT Procedura za bezbedan i efikasan sistem nabavke lekova i medicinskih sredstava u odeljenju apotekarske delatnosti (bolnička apoteka)

03 APT Procedura izdavanja lekova i medicinskih sredstava u odeljenju apoteke

04 APT Procedura izvestavanja o neželjenim reakcijama na lekove i medicinska sredstva u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

05 APT Procedura obezbedjivanja informacije o leku u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

06 APT Procedura povlačenja lekova i medicinskih sredstava iz prometa u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

07 APT Procedura za pravilnu upotrebu i racionalnu primenu lekova u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

08 APT Procedura pregleda korišćenja i iskorišćenosti resursa u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

09 APT Procedura prijavljivanja medicinskih grešaka u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

10 APT Procedura prijema i skladištenja lekova i medicinskih sredstava u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

11 APT Procedura za rukovanje lekovima koji se ispituju u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

12 APT Procedura učešćča u konsultacijama u vezi terapije pacijenata u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

13 APT Procedura za upravljanje farmaceutskim otpadom u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

14 APT Procedura za upravljanje neželjenim dogadjajima i rizicima u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

15 APT Procedura za vodjenje evidencije o prijemu, skladištenju i izdavanju kontrolisanih supstanci i lekova u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

16 APT Procedura za komunikaciju unutar odeljenja, na nivou ustanove, prema višim instancama odeljenja za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)

17 APT Procedura programa edukacije i savetovanja za zaposlene u odeljenju za apotekarsku delatnost (bolnička apoteka)