Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

previous arrow
next arrow
Slider

OBAVEŠTENJE ZA PACIJENTE O IZMENI NAČINA RADA ZBOG EPIDEMIJE

Od utorka 10.11.2020. pacijenti koji dolaze za prijem na lečenje u IORS obavezno moraju sa donesu nalaz PCR testa na SARS-Cov-2 ne stariji od 72 sata.

Pacijenti koji su vakcinisani protiv COVID-19 na prijem za lečenje donose potvrdu o sprovedenoj kompletnoj vakcinaciji i ne treba da rade PCR test ukoliko su:

-primili 2 doze vakcine protiv COVID-19 pri čemu je od 2. doze je prošlo najmanje 14 dana a najviše 4 meseca za kinesku (Sinofarm) vakcinu odnosno 5 meseci za ostale vakcine, ili  su primili 3 doze vakcine pri čemu je od 3. doze prošlo najmanje 14 dana

-nemaju temperaturu, respiratorne i druge simptome koji bi mogli da ukazuju na Covid-19.

UPUTSTVO O NEOPHODNIM COVID-19 TESTOVIMA ZA PACIJENTE IORS 

PREPORUKE ZA COVID-19 VAKCINACIJU ONKOLOŠKIH PACIJENATA

Molimo Vas da:

– na pregled, prijem ili intervenciju dođete NAJVIŠE 15 MINUTA PRE ZAKAZANOG VREMENA; pre tog vremena nećete biti u mogućnosti da uđete u Institut

–  sve vreme nosite masku (preko usta i nosa) i držite propisano rastojanje

–  Vaši pratioci ne ulaze u zgradu (osim za teško pokretne pacijente)

Na ulazu u Institut se sprovodi trijaža sa merenjem temperature, uzimanjem podataka i uvidom u medicinsku dokumentaciju. Ovaj postupak se sprovodi radi bezbednosti pacijenata i zaposlenih pa Vas molimo za strpljenje i držanje propisanog rastojanja.

 

OBAVEŠTENJE  O SPROVOĐENJU BRONHOSKOPIJA I PLEURALNIH PUNKCIJA U INSTITUTU

Pošto je Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije u CRVENOJ COVID zoni, fleksibilne bronhoskopije i pleuralne punkcije će se privremeno izvoditi u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije koji je u ZELENOJ COVID zoni. Bronhoskopije se zakazuju preko Dnevne bolnice hirurgije IORS. Potreban je uput za hospitalno lečenje.

Obavezno dostaviti izveštaj lekara koji pacijenta upućuje na bronhoskopiju u kome je navedena indikacija za bronhoskopiju.

Uputstvo za pripremu

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Kontakt informacije

Od 07:00 do 13:00 časova dostupni email-ovi i telefonski brojevi za dobijanje dodatnih informacija su:

Od 13:00 do 19:00 časova dostupni emailovi i telefonski brojevi za dobijanje dodatnih informacija su:

Misija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je visoko specijalizovana zdravstvena institucija tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite posvećena kvalitetnom pružanju usluga i zadovolјenju potrebe za onkološkom zdravstvenom zaštitom stanovništva u skladu sa zahtevima savremenog društva.

Institut je i naučna ustanova koja integriše bazična, klinička, epidemiološka i translaciona istraživanja u cilјu kontinuiranog unapređenja kvaliteta rada i razvoja onkologije.

Institut afirmiše primenu naučnih, tehnoloških i biomedicinskih dostignuća i sprovođenje najsavremenijih protokola prevencije, dijagnostike, lečenja, suportivne terapije, psiho-socijalne podrške, rehabilitacije i palijativnog zbrinjavanja iz oblasti onkologije.

Institut sprovodi medicinsku edukaciju kao nastavna baza Univerziteta u Beogradu kroz dodiplomsku i postdiplomsku nastavu i kroz kontinuiranu edukaciju. Institut je i nastavna baza za Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu.

Misija Instituta je postizanje najvišeg mogućeg standarda u pružanju usluga uz poštovanje etičkih principa, human odnos prema čoveku i zalaganje za što veće zadovolјstvo pacijenata i zaposlenih.

Vizija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije teži da, na osnovu ugleda koji su gradile generacije stručnjaka, kao i na osnovu novih dostignuća medicine i tehnologije, zadrži i unapredi status vodeće nacionalne ustanove u oblasti onkologije.

Institut ima za cilј kontinuirano unapređenje kvaliteta rada koje bi omogućilo pružanje vrhunske zdravstvene zaštite koja uklјučuje i sveobuhvatnu pomoć i podršku pacijentima i članovima porodice da se suoče sa malignom bolešću i da se život pacijenata učini što kvalitetnijim.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije će kao visokospecijalizovana zdravstvena institucija i nastavno-naučna baza razvijati saradnju sa drugim onkološkim centrima, obrazovnim i naučnim institucijama u zemlјi i inostranstvu u cilјu edukacije kadrova, podizanja stručnosti i zajedničkih naučno-istraživačkih projekata. Stvaranje efikasne, akreditovane ustanove visokog ugleda uz razvoj naučno – istraživačke i obrazovne delatnosti je glavni pravac delovanja Instituta.

Misija i vizija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije usvojene su od strane Upravnog odbora Instituta na sednici 21.aprila 2015.

 

O nama

Institut je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa koja obavlja visoko specijalizovanu, specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz oblasti onkologije i radiologije. Za potrebe stanovništva grada Beograda Institut pruža usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom. Institut obavlja obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

 

Kako koristiti ONKO?

Preuzmite ovu besplatnu aplikaciju preko prodavnice Vašeg telefona (Play Store tj. Play prodavnica za android i AppStore za ajfon). Informacije o aplikaciji možete naći i na www.onko.rs

Brošuru koja Vas zainteresuje možete sačuvati na telefonu, oceniti ili je podeliti sa prijateljitima.

 

 

 

 

Nova telefonska linija za pružanje psihološke podrške onkološkim pacijentima u vreme globalne epidemije izazvane SARS-CoV-2 virusom

 

 

Savetovalište za odvikavanje od pušenja

Informacije i prijavljivanje:

Odsek epidemiologije i prevencije telefon 011/2067 269

 

 

 

Najnovije vesti