Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

previous arrow
next arrow
Slider

OBAVEŠTENJE ZA PACIJENTE O MERAMA PROTIV KOVID-19 U IORS OD 29.11.2022.

 

 

1. Za prijem na stacionarno lečenje u IORS neophodna je potvrda o negativnom PCR testu na SARS-CoV-2 ne starijem od 72 časa.

Izuzetak su pacijenti koji su preležali Kovid-19 pri čemu je od prvog pozitivnog testa prošlo najmanje 7 dana (ili 14 dana za imunokompromitovane) a najviše 3 meseca, I osoba više nema simptome kovid infekcije.

UPUTSTVO O NEOPHODNIM COVID-19 TESTOVIMA ZA PACIJENTE IORS OD 29.11.2022.

 

2. Prilikom prijema na lečenje u stacionaru ili dnevnoj bolnici, pacijenti prvo prolaze punkt za trijažu sa merenjem temperature, uzimanjem podataka i uvidom u medicinsku dokumentaciju. Ovaj postupak se sprovodi radi bezbednosti pacijenata i zaposlenih pa Vas molimo za strpljenje i držanje propisanog rastojanja.
Za prijem na hirurgiju i hemioterapiju se punkt nalazi u dvorištu zgrade Pasterova 14, a za zračnu terapiju u novoj zgradi Pasterova 12.

 

3. Svim pacijentima preporučujemo da se vakcinišu protiv kovid-19 i prime buster doze

PREPORUKE ZA COVID-19 VAKCINACIJU ONKOLOŠKIH PACIJENATA

 

4. Nošenje maske je obavezno u svim zdravstvenim ustanovama.

 

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Kontakt informacije

Od 07:00 do 13:00 časova dostupni email-ovi i telefonski brojevi za dobijanje dodatnih informacija su:

Od 13:00 do 19:00 časova dostupni emailovi i telefonski brojevi za dobijanje dodatnih informacija su:

Misija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je visoko specijalizovana zdravstvena institucija tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite posvećena kvalitetnom pružanju usluga i zadovolјenju potrebe za onkološkom zdravstvenom zaštitom stanovništva u skladu sa zahtevima savremenog društva.

Institut je i naučna ustanova koja integriše bazična, klinička, epidemiološka i translaciona istraživanja u cilјu kontinuiranog unapređenja kvaliteta rada i razvoja onkologije.

Institut afirmiše primenu naučnih, tehnoloških i biomedicinskih dostignuća i sprovođenje najsavremenijih protokola prevencije, dijagnostike, lečenja, suportivne terapije, psiho-socijalne podrške, rehabilitacije i palijativnog zbrinjavanja iz oblasti onkologije.

Institut sprovodi medicinsku edukaciju kao nastavna baza Univerziteta u Beogradu kroz dodiplomsku i postdiplomsku nastavu i kroz kontinuiranu edukaciju. Institut je i nastavna baza za Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu.

Misija Instituta je postizanje najvišeg mogućeg standarda u pružanju usluga uz poštovanje etičkih principa, human odnos prema čoveku i zalaganje za što veće zadovolјstvo pacijenata i zaposlenih.

Vizija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije teži da, na osnovu ugleda koji su gradile generacije stručnjaka, kao i na osnovu novih dostignuća medicine i tehnologije, zadrži i unapredi status vodeće nacionalne ustanove u oblasti onkologije.

Institut ima za cilј kontinuirano unapređenje kvaliteta rada koje bi omogućilo pružanje vrhunske zdravstvene zaštite koja uklјučuje i sveobuhvatnu pomoć i podršku pacijentima i članovima porodice da se suoče sa malignom bolešću i da se život pacijenata učini što kvalitetnijim.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije će kao visokospecijalizovana zdravstvena institucija i nastavno-naučna baza razvijati saradnju sa drugim onkološkim centrima, obrazovnim i naučnim institucijama u zemlјi i inostranstvu u cilјu edukacije kadrova, podizanja stručnosti i zajedničkih naučno-istraživačkih projekata. Stvaranje efikasne, akreditovane ustanove visokog ugleda uz razvoj naučno – istraživačke i obrazovne delatnosti je glavni pravac delovanja Instituta.

Misija i vizija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije usvojene su od strane Upravnog odbora Instituta na sednici 21.aprila 2015.

 

O nama

Institut je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa koja obavlja visoko specijalizovanu, specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz oblasti onkologije i radiologije. Za potrebe stanovništva grada Beograda Institut pruža usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom. Institut obavlja obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

 

Kako koristiti ONKO?

Preuzmite ovu besplatnu aplikaciju preko prodavnice Vašeg telefona (Play Store tj. Play prodavnica za android i AppStore za ajfon). Informacije o aplikaciji možete naći i na www.onko.rs

Brošuru koja Vas zainteresuje možete sačuvati na telefonu, oceniti ili je podeliti sa prijateljitima.

Spot za aplikaciju ONKO

 

Savetovalište za odvikavanje od pušenja

Informacije i prijavljivanje:

Odsek epidemiologije i prevencije telefon 011/2067 269, 064/82-40-513

e-mail: odvikavanjeodpusenjaiors@gmail.com

 

 

Nova telefonska linija za pružanje psihološke podrške onkološkim pacijentima u vreme globalne epidemije izazvane SARS-CoV-2 virusom

Ambulanta za onkofertilitet

e-mail: onkofertilitet@ncrc.ac.rs

 

 

 

 

Najnovije vesti