Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

previous arrow
next arrow
Slider

OBAVEŠTENjE O MERAMA PROTIV RESPIRATORNIH INFEKCIJA U IORS OD 17.4.2024.

 

Na osnovu zaključaka Posebne radne grupe za postupanje u uslovima pandemije kovid-19 sa sastanka 12.4.2024.i dopisa ministra zdravlja:

1. Ukida se obaveznost nošenja zaštitnih maski u zdravstvenim ustanovama izuzev na pojedinim odeljenjima visokog rizika i po epidemiološkim indikacijama, na osnovu odluke Komisije za bolničke infekcije ustanove

2. Ukida se obavezno testiranje na kovid-19 kao uslov za prijem na bolničko lečenje na određenim odeljenjima i klinikama (hematologija, onkologija, gerontologija i dr.)

I dalje molimo pacijente i pratioce IORS  da se pridržavaju sledećih mera:

– Pacijente molimo da ulaze u zgradu u zakazano vreme (15 minuta pre zakazanog pregleda ili prijema)

– Pratioci pacijenata da ne ulaze u zgradu (izuzev jednog pratioca za teško pokretne pacijente)

– Pacijenti koji imaju zakazani pregled ili prijem a dobiju simptome respiratorne infekcije treba da pozovu telefonom odgovarajuće odeljenje i dogovore se o terminu dolaska. Ukoliko ipak dođu u Institut, treba da nose masku i da se odmah pri ulasku jave dežurnoj medicinskoj sestri na Šalteru informacija.

– Na odeljenja Instituta (stacionar, dnevne bolnice) ulaz je dozvoljen isključivo zaposlenima IORS i pacijentima koji primaju terapiju na tom odeljenju.

– Posete pacijentima IORS nisu dozvoljene.

 

V.D. DIREKTORA INSTITUTA

Doc. dr Milan Žegarac

 

Kontakt informacije

Od 07:00 do 13:00 časova dostupni email-ovi i telefonski brojevi za dobijanje dodatnih informacija su:

Od 13:00 do 19:00 časova dostupni emailovi i telefonski brojevi za dobijanje dodatnih informacija su:

Misija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je visoko specijalizovana zdravstvena  institucija tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite  posvećena kvalitetnom pružanju usluga i zadovoljenju potrebe za onkološkom zdravstvenom zaštitom stanovništva u skladu sa zahtevima savremenog društva.

Institut je i naučna ustanova koja integriše bazična, klinička, epidemiološka i translaciona istraživanja u cilju kontinuiranog unapređenja kvaliteta rada i razvoja onkologije.

Institut afirmiše primenu naučnih, tehnoloških i biomedicinskih dostignuća i sprovođenje najsavremenijih protokola prevencije, dijagnostike, lečenja, psiho-socijalne podrške, rehabilitacije i palijativnog zbrinjavanja iz oblasti onkologije.

Institut sprovodi medicinsku edukaciju kao nastavna baza Univerziteta u Beogradu kroz dodiplomsku i postdiplomsku nastavu i kroz kontinuiranu edukaciju.  Institut je i nastavna baza za Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu.

Misija Instituta je postizanje najvišeg mogućeg standarda u pružanju usluga uz poštovanje etičkih principa, human odnos prema čoveku i zalaganje za što veće zadovoljstvo pacijenata i zaposlenih.

 

Vizija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije teži da, na osnovu ugleda koji su gradile generacije stručnjaka, kao i na osnovu novih dostignuća medicine i tehnologije, zadrži  i unapredi status vodeće nacionalne ustanove u oblasti onkologije.

Institut ima za cilj kontinuirano unapređenje kvaliteta rada koje bi omogućilo pružanje  vrhunske zdravstvene usluge kao i da svojim radom doprinese smanjenju broja obolelih i da život pacijenata učini što kvalitetnijim.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije će kao visokospecijalizovana zdravstvena institucija i nastavno-naučna baza razvijati saradnju sa drugim onkološkim centrima i drugim zdrasvtvenim ustanovama, obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju edukacije kadrova, podizanja stručnosti i zajedničkih naučno-istraživačkih projekata. Stvaranje efikasne, akreditovane  ustanove visokog ugleda uz razvoj naučno – istraživačke i obrazovne delatnosti je glavni pravac delovanja Instituta.

Misija i vizija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije usvojene su od strane Upravnog odbora Instituta na sednici 26.1.2024.

 

O nama

Institut je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa koja obavlja visoko specijalizovanu, specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz oblasti onkologije i radiologije. Za potrebe stanovništva grada Beograda Institut pruža usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom. Institut obavlja obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

 

Kako koristiti ONKO?

Preuzmite ovu besplatnu aplikaciju preko prodavnice Vašeg telefona (Play Store tj. Play prodavnica za android i AppStore za ajfon). Informacije o aplikaciji možete naći i na www.onko.rs

Brošuru koja Vas zainteresuje možete sačuvati na telefonu, oceniti ili je podeliti sa prijateljitima.

Spot za aplikaciju ONKO

 

Savetovalište za odvikavanje od pušenja

Informacije i prijavljivanje:

Odsek epidemiologije i prevencije telefon 011/2067 269, 064/82-40-513

e-mail: odvikavanjeodpusenjaiors@gmail.com

 

 

Nova telefonska linija za pružanje psihološke podrške onkološkim pacijentima u vreme globalne epidemije izazvane SARS-CoV-2 virusom

Ambulanta za onkofertilitet

e-mail: onkofertilitet@ncrc.ac.rs

 

 

 

 

Najnovije vesti